Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 04.06.2024.

03/06/2024 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës:  04.06.2024

Ora 11:00 shqyrtimi kërkesës nr. 5

Rendi i ditës:

  1. Shqqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 5, datë 08.05.2024, nga Partia Socialiste e Shqipërisë me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.38, datë 09.04.2024 të KSHZ, “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 04.06.2024.