Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.06.2024.

18/06/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 20.06.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Ylli Rushit Xhafa, anëtar në Këshillin e Bashkisë Bulqizë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Marceljo Sami Marra, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Kuçovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Aleanca Progresiste LZHK”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Mark Pal Nika, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Lezhë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialdemokrate”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  5. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Boris Asllan Shakaj, kandidat për deputet Qarku Tiranë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Elida Kujtim Sopoti”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Libohovë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj.Fatbardha Taip Karavidha”.
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kuçovë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Blerina Jani Amati”.

Materialet e mbledhjes:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.06.2024.