Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 28.06.2024.

25/06/2024 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës:  28.06.2024

Ora 11:00 shqyrtimi kërkesës nr. 2 të KShZ

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 2 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve administrative referuar vendimit nr. 48, datë 16.05.2024, “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2024 dhe për zgjedhjet për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24.09.2023”.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 28.06.2024.