Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.07.2024.

10/07/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.07.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor, Komisionit të Qendrës së Votimit, vulës së kryetarit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit, të KZAZ-së nr. 88, për zgjedhjet për Kryetar të Bashkisë Himarë, Qarku Vlorë, të datës 4 gusht 2024”. 
  2. Projektvendim “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 88, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Himarë të datës 4 gusht 2024”.
  3. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Tonin Zef Marinaj, Kryetar Bashkie në Bashkinë Malësi e Madhe, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Sara Agim Olldashi”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Roskovec, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Aleksandra Behar Lamaj”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, z. Alfredi Petri Gjata”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Partia Socialdemokrate, z. Ervin Vlash Coli”.
Materialet e mbledhjes:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.07.2024.