File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 40, datë 8.2.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive të Bashkisë Berat, për periudhën 20 janar – 23 janar 2023”.