File Type: pdf
Categories: Fleta e Votimit
Fleta e votimit për Qarkun Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021.