File Type: pdf
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.12.2022.