File Type: pdf
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.12.2021.