File Type: pdf
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.04.2023.