File Type: pdf
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.05.2023.