File Type: pdf
Categories: Raportet e auditimit financiar për fondet vjetore
Raporti i auditimit për Partinë e Djathtë Demokratike e Shqipërisë për vitin 2022