File Type: pdf
Categories: Raportet e auditimit financiar për fondet vjetore
Raporti i auditimit për Partinë Indipendentëve (Centriste) të Shqipërisë për vitin 2022