File Type: pdf
Categories: Raportet e auditimit financiar për fondet vjetore
Raporti i auditimit për Partitë Progresi Social Kombëtar, BPPSH, DPSH, ALSH, FM, PERSSH, PSH, Shkodra 2015 për vitin 2022