File Type: pdf
Categories: Raportet e auditimit për listen e zgjedhësve
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 18.01.2023.