File Type: pdf
Categories: Raportet e monitoruesve për fushatën zgjedhore
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar në bashkinë Shkodër.