File Type: pdf
Rregullore për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.