File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 03, datë 16.02.2021 “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga Buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.