File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 07, datë 12.04.2021 “Për miratimin e procedurave të dorëzimit të kamerës për video rregjistrim në mjedisin e brendshëm të Qendrës së Votimit”.