File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 08, datë 15.04.2021 “Për lëvizjen e administratës zgjedhore gjatë orarit të kufizuar për lëvizjen e popullatës”.