File Type: pdf
Categories: Akte
Tags: dokumentet e kandidimit, udhezimi
Udhëzim nr. 1, datë 18.01.2023 “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin dhe verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.