File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 10, datë 21.04.2021 “Për caktimin e rregullave për raportimin financiar vjetor të partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre dhe mënyrën e pagesës së audituesve”.