File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 11, datë 24.04.2021 “Për zbatimin e masave anti-Covid 19 gjatë ditës së votimeve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.