File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 12, datë 24.04.2021 “Për administrimin e listës së zgjedhësve përgjatë procesit të votimit në qendrën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.