File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 15, datë 07.10.2021 “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”.