File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër i Brendshëm nr. 82, datë 12.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës për vlerësimin e sistemeve apo pajisjeve të teknologjisë së informacionit”.