File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 12, datë 25.01.2022 “Për miratimin e programit për trajnimin dhe monitorimin e administratës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 06 Mars 2022”.