File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 136, datë 06.03.2022 “Për disiplinimin dhe vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit të pranuara të rregullta nga KZAZ-të për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.