File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr.139 datë 16.3.2021 “Për miratimin e rregullores për hetimin administrativ të sinjalizimit, për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.