File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 192, datë 15.06.2022 “Për ngritjen e Grupit të Punës për hartimin e projektakteve me karakter normative për përcaktimin e rregullave për regjistrimin e votuesve nga jashtë, për procedurat e votimit dhe për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin, në kuadër të zhvillimit për herë të parë të votimit nga jashtë vendit”.