File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 206, datë 23.04.2021 “Për miratimin e procedurave operacionale për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Pajisjen Elektronike të Identifikimit (PEI), Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.