File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 210 datë 24.04.2021 “Për dorëzimin e pajisjes së Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI), dhe të kamerës së për video rregjistrim në Qendrën e Votimit”.