File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 214, datë 27.04.2021 “Për ecurinë e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.