File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 216, datë 28.04.2021 “Për disiplinimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.