File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 217, datë 28.04.2021 “Për vijimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.