File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 232, datë 12.05.2021 “Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.