File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 62, datë 03.05.2023 “Për zbatimin e disa rregullave për personat e pranishëm në territorin e objekteve zgjedhore ku janë vendosur qendrat e votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.