File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 68, datë 12.05.2023 “Për shpërndarjen e materialeve zgjedhore në KZAZ-të e bashkive Elbasan, Kamëz dhe Vorë ku do të zhvillohet procesi i votimit dhe numërimit elektronik, për zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.