File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 73, datë 15.5.2023, “Për pezullimin e procesit të numërimit të votave në KZAZ-në nr. 15, bashkia kurbin, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.