File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 75, datë 15.5.2023 “Për vazhdimin në mënyrë të pandërprerë dhe organizimin e procesit të numërimit të votave, në KZAZ-të nr. 35 e nr. 38, bashkia Tiranë dhe KZAZ-në nr. 42, bashkia Kavajë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.