File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 78, datë 16.05.2023 “Për verifikimin e shkaqeve të mosfunksionimit të paisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI) në disa qendra votimi në zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.