File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 80, datë 19.05.2023 “Për plotësimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023, për krytar bashkie dhe këshillin e bashkisë nga KZAZ nr. 47, Bashkia Elbasan”.