File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 91, datë 31.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës lidhur me mundësinë e votimit nga jashtë vendit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 Prill 2021”.