File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 02, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Gjok Nikoll Nokaj nga lista shumëmerore për këshillin e bashkisë Malësi e Madhe”.