File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 03, datë 09.02.2021 “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.