File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 04, datë 07.01.2021 “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ, të vulës së KQV, vulës së kryetarit të KQV,dhe të vulës Rezervë”.