File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 04, datë 13.11.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotesojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.