File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 05, datë 25.01.2022 “Për miratimin e udhëzuesit të punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.