File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 06, datë 07.02.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 2, datë 05.02.2022 të Partisë Demokratike”.