File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 06, datë 23.10.2020, “Për verifikimin deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Esmiralda Gani Keçi nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Shijak”.