File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 06, datë 30.11.2020, “Për ngritjen e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend, të dates 25 prill 2021”.